Egészségügyi gazdaságtan letöltés (Olvassa online.Download) ingyenes könyv PDF, ePub, Kindle


Tartalomjegyzék:

ELŐSZÓ

BEVEZETÉS

EGÉSZSÉGGAZDASÁGTANI ISMERETEK
A. Az egészségügy mint a nemzetgazdaság szerves része
1. A közgazdaságtan fogalma, tárgya, módszertana és fajtái
1.1. A közgazdaságtan fogalma
1.2. A közgazdaságtan tárgya
1.3. A közgazdaságtan módszertana
1.4. A közgazdaságtan fajtái
2. A gazdaságszervezés alapvető problémái ráfordítás és kibocsátás, a szűkösség törvénye
2.1. A gazdaság működésében megjelenő alapvető kérdések
2.2. Ráfordítás, kibocsátás
2.3. Erőforrások elosztása
2.4. A szűkösség törvénye
3. A nemzetgazdasági teljesítmény kategóriái és összefüggései
4. A közgazdaságtan és az egészségügyi gazdaságtan kapcsolatáról
4.1. Az egészségügyi gazdaságtan kialakulása, gyökerei, tárgya
4.2. Az egészségügyi gazdaságtan elvei
5. A szükséglet fogalma és kapcsolata a hasznossággal és azok specifikumai az egészségügyben
5.1. A szükséglet fogalma
5.2. Egészségügyi szükséglet
5.3. A szükséglet specifikumai az egészségügyben
6. Az egészségügyi piac sajátos vonásai, kereslet és kínálat alakulása az egészségügyi piacon és a szabályozott piaci célmodellről
6.1. Az egészségügyi piac felépítése, szerkezete, jellemzői
6.2. Az egészségügyi termék
6.3. Kornai János nézetei a szabályozott piacról, annak mechanizmusairól
6.4. A szabályozott piacról és a szabályozás területéről, mint célmodellről
7. Erőforrás mint a gazdálkodás alapja
7.1. Erőforrások mérése és azok típusai

B. Makroszinten az egészségügyről, az egészségügy és a gazdaság kapcsolatáról
1. Az egészségügy definíciója
1.1. Az egészség definíciója
1.2. Az egészségügy
2. Az egészségügy intézményrendszere, célrendszere, állam és biztosító szerepe az egészségügyben
2.1. Az egészségügy intézményrendszere
2.2. Az egészségügy célrendszere
2.3. Az állam és a biztosító szerepe az egészségügyben
3. Az egészségügy fő mutatói
4. Az egészségügy közgazdasági és makrogazdasági összefüggései
4.1. Az egészségügy mint a nemzetgazdaság szerves része
4.2. Az egészséggazdaságtan tárgya
4.3. Az egészségügy mint a gazdaság speciális területe
4.4. A közgazdaságtan alapproblémája és annak megjelenése az egészségügyben, s az egészségügyi költségek természetéről
5. Az egészségügy kihívásai, azok válaszai a XXI. században, különös tekintettel a válságra
5.1. Az egészségügyi ellátás alapproblémája: egészségügy mint világjelenség
5.2. Egészségügyi rendszer, elvei és azok változtatása
5.2.1. Az egészségügyi rendszer működését meghatározó elvek, illetve feltételek
5.2.2. Az egészségügyi ellátást nehezítő, és minden országnak kihívást jelentő költség-árrobbanási okok
5.2.3. A gazdasági környezet, kiemelten a világgazdasági válság hatása a magyar egészségügyre
5.2.4. Az egészségügyi ellátórendszer átalakításánál figyelembe vehető okok

FINANSZÍROZÁSI ISMERETEK
A. Finanszírozási és gazdálkodási ismeretek
1. Az egészségügy finanszírozásáról, az egészségügyi finanszírozás főbb típusai
1.1. Az egészségügyi finanszírozás főbb típusai
1.2. Az árképzés mechanizmusa
1.3. Fix előirányzatú rendszerek, bázisfinanszírozás
1.4. Teljesítményelvű finanszírozás
2. Az egészségügyi finanszírozás nemzetközi szinten
2.1. Egészségbiztosítási rendszerek
2.2. A köz- és magánkiadások alakulása az egyes modellt követő országokban

B. A magyar egészségügy finanszírozása
1. A magyarországi rendszer jellemzői
1.1. Örökölt helyzetünk, az egészségbiztosítás alapvető jellemzői hazánkban
1.2. A szolidaritás elvének szükségessége, a szolidaritást befolyásoló központi elemek
1.3. Forrásbiztosítás, teherviselés, szabályozás és a szolidaritás összefüggései
2. Finanszírozási reform a magyar egészségügyben
3. A homogén betegségcsoportokon alapuló teljesítménymérési módszer összefoglaló ismertetése
4. A HBCS rendszer bevezetése
4.1. Eltérő térítési díjak
4.2. Díjlebegtetés
4.3. Az eltérő díjak és a díjlebegtetés együttes hatása
4.4. Díjkiegyenlítés
5. Forrásteremtés a jelenlegi helyzetben

GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK
A. A gazdálkodás fogalma, a nemzetgazdaság fogalma
1. A gazdálkodás fogalma
2. A gazdálkodás körforgásának elemei: termelés, csere, elosztás, fogyasztás
3. A nemzetgazdaság fogalma, ágai, az egészségügy helye a nemzetgazdaságban
4. Bevezetés az egészségügyi gazdálkodás rendszerébe
4.1. Egészségügyi szervezetek, szolgáltatók és megváltozott körülmények
4.2. A szolgáltatók reakciója a környezeti hatásokra és azok irányai, feladatai
4.3. Új típusú együttműködés szükségessége a XXI. században
4.4. Az együttműködésre ható változások, kihívások
4.5. A magyar egészségügyi rendszer kihívásai

B. A kórházgazdálkodás szervezeti keretei
1. A kórház mint szervezet, annak fajtái és a várható fejlődési irányok
1.1. A kórház fogalma és feladatai
1.2. Kórháztípusok, kórházrendszer
1.3. Tulajdonviszonyok, szektorsemlegesség
1.4. Kis kórházak, területi elv, progresszivitás, választás
1.5. A kórházi szervezet
1.6. Szakmai irányítás
1.7. Minőségbiztosítás, minőség-ellenőrzés
2. A kórház mint nagyüzem az Európai Unióban
2.1. Optimális üzemnagyság
2.2. Kapacitás-szervezés
2.3. Az intézményi üzemi gazdaságosságról, hatékonyságról
3. A kórházi menedzselés általános követelményei, különös tekintettel a gazdálkodásra
4. Gazdaságosság és humanitás
5. A költség-meghatározás jelentősége a kórházgazdálkodás szervezeti kereteiben
6. Költségek csoportosítása az egészségügyi ellátásban
6.1. Költségnemek szerinti csoportosítás
6.2. A költségek csoportosítása a keletkezés helye szerint
6.3. A költségek felosztása az elszámolhatóság módja alapján
6.4. A költségek felosztása a tevékenységi volumenhez való viszony alapján
7. A kórházi egészségügyi szolgáltatás költségeinek jellemzői
7.1. A legfontosabb költségnemek jellemző tulajdonságai
7.2. A kórházi gyógyítás ellátás költségei
7.3. A kórházi költségek változása az ápolási idő függvényében
7.4. A kórházi költségek és a kapacitás összefüggése (optimális üzemnagyság)
7.5. A kórházi költségek és a progresszív betegellátás összefüggése
7.6. A fekvőbeteg-ellátás költségeinek rugalmassága
8. A kórház mint az egészségügyi ellátás legköltségesebb intézettípusa
9. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.
9.1. Kórház fogalmi rendszere
9.2. A korszerű menedzsment módszerek

C. A költségvetési gazdálkodás mint tipikus egészségügyi intézményi gazdálkodási forma
1. A jelenlegi gazdálkodási rendszerről
1.1. A gazdálkodás jogi szabályozásáról
1.2. A gazdálkodás fogalma, fajtája
1.3. A költségvetési gazdálkodásról
1.4. Költségvetési, kiemelten kórházgazdálkodás területei
1.5. A gazdálkodási tevékenység folyamatáról
1.6. A gazdálkodás operativitása a kórházban
1.6.1. A gazdálkodás havi tervezése, bevételköltség egyezőségi terv
1.6.2. gazdálkodási keretek tervezése, keretgazdálkodás
1.6.3. A gazdálkodás havi monitoringja
1.7. A gazdálkodás pénzügyi egyensúly felbomlásának helyreállítása
2. Az anyaggazdálkodási, anyagellátási feladatokról
2.1. Az anyaggazdálkodás fogalma, feladata
2.2. A anyaggazdálkodás tárgya, célja
2.3. A gazdálkodás tervezése
2.4. A tervek jóváhagyása és beépítése a költségvetésbe
2.5. Beszerzés készletezés
2.6. A készletek raktárba vétele és kiadása
3. Controllingról, fogalmáról, működéséről, feladatáról és kialakításáról
3.1. A controlling fogalma
3.2. A controlling működési modellje
3.3. A controlling feladata
3.4. A controllingrendszer felépítési terve egy intézményben
3.5. Az intézményi controlling struktúrájáról (példa alapján)
3.6. A tervezés folyamata a controllingrendszerben kiemelten a gördülő tervezésről
3.7. Költséggazdálkodás, likviditás-menedzselés a controllingrendszerben
3.8. Érdekeltségi rendszer a controllingrendszerben

D. Humánerőforrással történő gazdálkodás, kiemelten a létszám- és bérgazdálkodásról
1. A létszám- és bérgazdálkodás módszerei
1.1. Jelentősége, módszerei
1.2. Hogyan kerül megállapításra az intézmény egyes részlegeinek (osztály, költséghely) létszám- és bérkerete?
1.3. A bérkeret-felhasználás menete
1.4. Létszámgazdálkodás
1.5. A bérmegtakarítás felhasználása
1.6. A bér- és létszámgazdálkodás feladatainak végrehajtása
2. A humánerőforrás menedzselése, annak jelentősége és kapcsolata a kórházban mint speciális üzemben
3. Az emberi erőforrás-gazdálkodás jelentősége
3.1.
A Könyv Magyarul!


Letöltések Egészségügyi gazdaságtan ingyenes könyv pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:Letöltések Egészségügyi gazdaságtan ingyenes könyv:

MIRROR-2
Csatlakozz több százezer elégedett taghoz, akik számtalan órát töltöttek online multimédiás tartalmak keresésével és éppen most, miközben új könyveket, magazinokat és híres képregényeket élveztek.

Itt van és ingyenes. Ezért regisztrálnia kell az ezen az oldalon található linkek egyikére kattintva:

 • Könyvek, magazinok és képregények korlátlanul, bárhová is megyek: közvetlenül a böngészőjéhez a számítógépen vagy táblagépen.
 • Több mint 10 millió cím minden lehetséges műfajra kiterjed.
 • Szerezd meg a legjobb könyveket, magazinokat és képregényeket minden műfajban, beleértve a cselekvést, a kalandot, az anime-t, a mangát, a gyerekeket és a családot. Classics, Comedy, Reference, Manuals, Dráma, Idegen, Horror, Zene, Romance, Science Fiction, Sports és még sokan mások.
 • Új címeket adnak hozzá minden nap! Szeretnénk frissen tartani a dolgokat.
 • Minden platform. Teljesen optimalizált
 • Fedezze fel, miért mennek naponta több ezer ember.Regisztráljon és élvezze a szórakozást, korlátlan!


  Kiadó:
  Oldalak száma:
  280
  Borító:
  PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT
  Súly:
  462 gr
  ISBN:
  9789633152058
  Nyelv:
  MAGYAR
  Kiadás éve:
  2014
  Árukód:
  2590817 / 1143114
  Illusztráció:


  TAGS:
  Online Egészségügyi gazdaságtan ebook, könyvet Egészségügyi gazdaságtan FB2, Download Egészségügyi gazdaságtan PDF , Download Egészségügyi gazdaságtan MOBI, Online Egészségügyi gazdaságtan könyvet, ingyenes letöltések Egészségügyi gazdaságtan IPhone, Online könyvet Egészségügyi gazdaságtan PDF, ingyenes Egészségügyi gazdaságtan DJVU, ingyenes letöltések Egészségügyi gazdaságtan TXT, letöltések Egészségügyi gazdaságtan RTF, Online Egészségügyi gazdaságtan FB2 , e-könyvet Egészségügyi gazdaságtan letöltések TXT, ingyenes Egészségügyi gazdaságtan letöltések könyvet, e-könyvet Egészségügyi gazdaságtan download MOBI, letöltések Egészségügyi gazdaságtan IPad, olvas Egészségügyi gazdaságtan MOBI, olvas Egészségügyi gazdaságtan DOC, ingyenes Egészségügyi gazdaságtan AWZ, Download e-könyvet Egészségügyi gazdaságtan iPad , ingyenes Egészségügyi gazdaságtan DJVU, Download Egészségügyi gazdaságtan e-könyvet ingyenes, ingyenes letöltések Egészségügyi gazdaságtan DVD, olvas Egészségügyi gazdaságtan TXT, Book Egészségügyi gazdaságtan letöltések DJVU, Egészségügyi gazdaságtan letöltések könyvet ingyenes, Egészségügyi gazdaságtan letöltések könyvet pdf ingyenes, Egészségügyi gazdaságtan pdf könyvet letöltések ingyenes, letöltések e-könyvet Egészségügyi gazdaságtan pdf ingyenes, Egészségügyi gazdaságtan letöltések könyvet epub ingyenes, Egészségügyi gazdaságtan ePub könyvet letöltések ingyenes.

 • Leave a Reply